PREMIÉROVÝ BRONZ 🎉👏

Deviatakovi Martinovi Cvejkušovi sa tento rok darí. Svoje tvorivo-umelecké „pôsobenie“ na základke ukončil vo štvrtok 13. júna bronzovou priečkou v celoslovenskom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Úspech je o to cennejší, že išlo o disciplínu, ktorá bola preňho premiérovou skúsenosťou – od prvenstva v okresnej konkurencii až po výborný výkon medzi najlepšími. Záverečné prekvapenie umocnilo prevzatie ceny od divy slovenského divadla a veľkej dramatickej osobnosti Božidary Turzonovovej.