Divadlo v angličtine

Divadelné centrum Martin vo Vranove

Do nášho mesta nedávno opäť zavítalo Divadelné centrum Martin so svojimi predstaveniami. Toto netradičné zoskupenie okrem kultúrneho vyžitia žiakom ponúka aj zdokonalenie sa v angličtine, pretože svoje predstavenia hrá práve v tomto jazyku.

Aby si mladí diváci mohli z ich predstavení odniesť čo najviac, vopred posielajú školám didaktické materiály na oboznámenie sa s piesňami, slovnou zásobou aj gramatikou danej hry. Žiaci 1. – 5. ročníka si v ich podaní  pozreli hudobnú rozprávku Puss in Boots, čiže Kocúr v čižmách, ktorá bola anglicko-slovenská. Tým starším zahrali hru Peter Black 3, kde sa už slovenčina dala počuť len kde-tu na oživenie či pobavenie. Obe predstavenia sa žiakom páčili, sústredene ich sledovali a nakoniec aj niektorí nepriatelia angličtiny skonštatovali, že vlastne všetkému rozumeli a bolo to celkom fajn. A o to práve šlo. Zistiť, koľko toho už vieme, naučiť sa aj niečo nové, a pritom nebyť v škole, ale napríklad v divadle.

-anj-