Letisko Prešov

Posádkový deň detí

9. júna 2017 sa deti ŠKD zúčastnili Posádkového dňa detí. Videli statické ukážky leteckej, pozemnej kolesovej a pásovej techniky, ukážky ručných zbraní, prelet vrtuľníka Mi-17, ukážku vzdušného výsadku z vrtuľníka, výcvik psov, boj zblízka, zlaňovanie z vrtuľníka, ukážku zásahu proti požiaru, leteckej záchrany. O zábavu a maľovanie sa postarali vojaci na letisku. ĎAKUJEME !

-jb-