RUŽA

Volejbalový turnaj

K MDD rodičia našej školy usporiadali volejbalový turnaj RUŽA: R – rodičia, U – učitelia, Ž – žiaci, A – absolventi. Už tradične na sviatok detí  rodičovská rada organizuje volejbalový turnaj medzi uvedenými družstvami.

A nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Dňa 31. mája 2019 usporiadali volejbalový turnaj na športovom ihrisku. Zúčastnilo sa ho 6 tímov, ktoré medzi sebou súperili. Rozdelení boli do dvoch skupín. Po urputných bojoch na 1. mieste skončili absolventi školy I. – bývalí žiaci školy, 2. miesto si vybojovali žiačky a na 3. mieste skončili absolventi školy II.

Predseda rady školy všetkým srdečne zablahoželal. Víťazné družstvá získali pohár. Strávili sme spoločne príjemné popoludnie plné pohybu i zábavy. Všetkých nás hrial pocit, že sme si v dnešnej uponáhľanej dobe našli na seba čas a pohybom sme podporili svoje zdravie,

-jb –