49 detí zabojuje v Bratislave

Supertrieda

Úspechom sa skončila tortúra dvojmesačného nacvičovania dvoch programov na súťažnú prehliadku Supertrieda. Obe triedy, ktorých žiaci takto trávili časť svojho voľného času, postúpili za svoj výkon na celoslovenské kolo do Bratislavy.

Tretiaci (III. A) predviedli krajskej porote v prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča v posledný májový deň veselú hudobno-dramatickú scénku na tému V zdravej škole zdravý duch a deviataci (IX. A) spracovali formou umeleckej skratky dôležité okamihy v živote Milana Rastislava Štefánika a svoj program nazvali Hviezdny osud. Tešíme sa, že 21. júna ukáže 49 detí našej školy svoju pracovitosť, tvorivosť a nadšenie v Bratislave v celoslovenskom finále.

-ana-