Úspešné Bratislavské finále

Náročný piatok 21. júna prežilo 46 detí spolu s pedagógmi na celoslovenskom finále súťaže Supertrieda v Dome kultúry Bratislava-Vajnory. Po maratóne 20 hudobno-dramatických vystúpení na tému V zdravom tele zdravý duch alebo Milan Rastislav Štefánik bol dôvod na radosť: žiaci III. A so svojím programom V zdravej škole zdravý duch získali 4. miesto a ocenenie za choreografiu, žiaci IX. A s programom Hviezdny osud skončili vo svojej kategórii druhí! Trojmesačné úsilie sa vyplatilo, hodiny tvorby, príprav a nácvikov sa zúročili. Okrem poďakovania žiakom za skvelú prácu i reprezentáciu patrí veľká vďaka vedeniu školy a rade rodičov, ktorí účasť na finále v Bratislave takému veľkému tímu finančne umožnili.

-ana-