Svätojánska noc v škole

Čarovná noc pre deti

Piatok poobede a príprava na večernú opekačku s rodičmi sú v plnom prúde. Počasie nebolo účastníkom priaznivo naklonené. Myšlienky typu „už nech neprší“ sa napokon vyplnili a oficiálne sme mohli začať. Kto prišiel, neobanoval.

Na otvorení sa objavila nečakaná návšteva – vedúca odboru školstva Mgr. M. Lapčáková, ktorá len tak mimochodom išla okolo a videla, že na našej škole sa čosi deje. Prišla nás pozdraviť a popriať  všetko dobré. Čarovná noc nech nám dá novej sily a energie, ktorú sme počas roka vyčerpali, aby sme prežili krásny zvyšok dňa a noci. Po oficiálnom otvorení, kde sa nám prihovorila aj riaditeľka Mgr. Z. Halajová, sa  mohlo začať. Najprv to boli súťaže detí a rodičov. Vo vreci si odskákali časť deti, v polovici výmena a do cieľa MECHOSKOKU doskákali rodičia. Druhá disciplína v poradí TARZANIÁDA bol prechod cez upevnené lano. Trasa pokračovala súťažou FÚRIKRACE – vozenie vo fúriku a posledná aktivita s rodičmi s názvom WATERPLACE  bolo prenášanie vody veľkou naberačkou z miesta na miesto. Za každú prejdenú aktivitu dieťa dostávalo pečiatku na ruku a za ne potom získalo svietiaci náramok. Vzorní rodičia už medzitým založili vatru a opekačka sa mohla začať. Vôňa slaninky a klobások sa šírila areálom školy. Zrazu spoza telocvične oproti vatre príjazd veľkej hasičky. Čo sa deje? Azda zásah hasičov ? Však nehorí, len opekáme!? Ale milá hasička si to namierila na asfaltovú plochu a začala striekať snehovú perinu. To bolo radosti! Smiech detí a skákanie po penovej perine boli najkrajším zážitkom  večera. Pridali sa aj niektorí rodičia, ba aj pani riaditeľka. Zábava gradovala a ešte toľko nesplnených prianí pred nami! Diskotéka, tombola a posledný bod nočná hra. Noc sa ešte neskončila pre naše deti, keďže ostali spať v škole až do rána.

Nezabudnuteľný zážitok na celý život, pripravený vychovávateľkami ŠKD pri ZŠ JUH vo Vranove nad Topľou, bude pre deti odmenou za ich dobre odvedenú prácu.

Jana Bednárová – vedúca ŠKD