September – Deň vďačnosti

Triedy druhého stupňa začali súperenie v celoročnej súťaži Pamätný deň. V mesiaci september bol
z pamätných dní zvolený 23. september ako Deň vďačnosti. Úlohou žiakov bolo vytvoriť karty
vďačnosti, v ktorých napísali, komu a za čo ďakujú. Mamke, ockovi, učiteľom, starým rodičom,
priateľom… Poďakovať zo srdca za milióny bežných vecí, ktoré sú pre nás často už samozrejmosťou,
sa učíme všetci celý život. Vytvorené karty vďačnosti dokazujú, že žiaci našej základnej školy vedia
a nezabúdajú ďakovať.

Ing. Marianna Petíková, Mgr. Milan Fuňák, RNDr. Marcela Fedorová