Európsky deň jazykov – tajní agenti

Mali ste niekedy sen, že ste sa stali skutočným agentom? Že nie? Dvadsiatim dvom žiakom našej školy sa tento sen splnil. Pýtate sa, ako je to možné? V rámci európskeho dňa jazykov sa vybraní žiaci ZŠ Juh zapojili do projektu Milá agentka, agent, kde zdolávali jazykové výzvy, ktoré z nich napokon urobili top agentov. Na získanie konečného certifikátu top agenta/agentky im postačovalo splniť 20 jazykových výziev. Výzvy sa dotýkali každodenných komunikačných situácií, na ktoré musia byť agenti pripravení, napr.: prečítala som knihu v cudzom jazyku, pozdravila som ľudí v 5 cudzích jazykoch, zaspievala som pieseň v cudzom jazyku, preložila som text piesne do slovenčiny…

Výskum ukázal, že niektorí žiaci sa boja riskovať a nie vždy využijú možnosť precvičiť si mimo školy cudzí jazyk, ktorý sa učia.

Skutočná komunikácia v cudzom jazyku nie je vždy bez stresu, čo môže viesť k chybám v komunikácii.

No naši žiaci, už skutoční agenti, sa popasovali so svojimi výzvami dokonale a hrdo môžu nosiť titul tajná agentka, agent.

-anj-