Workshop – pozvánka

Vo štvrtok 10.10.2019 o 15.30 hodine vás radi privítame na prezentácii IT laboratória, ktoré naša základná škola získala ako partner IT Akadémie. Prírodovedné predmety informatika, fyzika, chémia a biológia sa tak rozrástli o zaujímavé pomôcky, ktoré vám naši žiaci radi predstavia.