Exkurzia ARCHEOPARK 2019

V piatok 25. 10. 2019 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do hanušovského archeoparku. Na tento deň bolo oficiálne oznámené „zatváranie brány archeoparku“ (t. j. ukončenie sezóny 2019), a preto Múzeum v Hanušovciach pripravilo okrem zvyčajnej prehliadky priestorov a objektov múzea aj „zážitkový program“ pre návštevníkov archeoparku. Ten zahŕňal možnosť takpovediac osobne nahliadnuť do života v praveku, staroveku či stredoveku.

Žiaci tak mali možnosť „na vlastnej koži“ vyskúšať si prácu s tradičnými nástrojmi a tradičnými metódami  (drvenie a mletie obilia, tkanie náramkov, vŕtanie do dreva a kameňa). Načas zakúsili život bojovníkov či lovcov (streľba z luku, hod oštepom, zápasenie s palicou). Nakoniec si žiaci mohli svoje poznatky a informácie z týchto období overiť v historickom kvíze, pri ktorom mohli získať vecnú odmenu (šiltovka, tričko, sladkosti). Veľká vďaka patrí zamestnancom archeoparku, ktorí v dobových kostýmoch dotvárali kolorit akejsi stredovekej slovanskej spoločnosti a svojimi aktivitami so žiakmi doslova oživovali dávnu minulosť.

Cieľom exkurzie bolo nielen žiakom obohatiť poznatky z najstarších dejín, ale predovšetkým pomocou takejto „interaktívnej formy“ im priblížiť a sprostredkovať život našich predkov v najstaršej minulosti.

-md-