Chrípkové prázdniny

Z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia a na základe metodického pokynu Ministerstva školstva č. 15/2005 – R sú vyhlásené chrípkové prázdniny od 6.2.2020 do 12.2.2020.

Nástup do školy 13.2.2020.