Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci. Od 1.6.2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov , tak aby bolo zabezpečené antivírusové prostredie. Organozácia Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č.1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor chodby: Drábiková   Vchod č.2: – DRUHÝ Čítať viac

Nástup do školy

Vážení rodičia, na základe uznesenia vlády SR je možné spustiť prevádzku škôl v rozmedzí 1. – 5. ročník. ZŠ Juh otvorí prevádzku za nasledovných podmienok: 1. Škola prešla dezinfekciou ionizačným procesom. 2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na Čítať viac

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.5.2020 sa konalo Okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.  Naši žiaci: Daniela Valčová, Sofia Kotvasová a Lukáš Dravecký boli jej úspešnými riešiteľmi . V dištančnej forme olympiády sa miesta neudeľovali. Trojici úspešných riešiteľov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v Čítať viac

Zápis do 1. ročníka pokračuje

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka bude prebiehať  naďalej elektronicky od 20. 4. do 30. 4. 2020. Elektronická prihláška je považovaná za záväznú prihlášku pre zápis do 1. ročníka a zákonný zástupca nemusí prísť osobne do školy s prihláškou, kým nebude k Čítať viac

ZŠ Juh aktívne pomáha aj z domu

Iniciatíva #pomoznemocnici pomáha slovenským lekárom, sestrám a záchranárom využitím multipotenciálu 3D tlačiarní. Do výzvy na výrobu komponentov, ktorých finálnym produktom je ochranný štít, sa zapojila aj Základná škola JUH vo Vranove nad Topľou. Ako na stránke iniciatívy #pomoznemocnici uvádzajú jej Čítať viac

Hviezdoslavov Kubín

Dńa 10.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – 1. kategória v prednese poézie a prózy súťaže Bol to už 66.ročník. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Prednes poézie: 1.miesto: Natália Vnoučková zo IV.A, 2.miesto: Patrícia Jacková z III.A, 3.miesto: Adam Panák Čítať viac

Oznam

Na základe pokynov MŠ SR ohľadom ochorenia COVID-9 škola realizovala nasledovné opatrenia: – všetci pedagógovia, ktorí boli v zahraničí konzultovali svoj pobyt s RÚVZ, všetkým umožnili vrátiť sa do práce až na jeden prípad, kde je pani učiteľka v karanténe Čítať viac