6.10. – Deň obetí Dukly

Dištančné vyučovanie nám neumožnilo si v sérii Pamätných dní pripomenúť 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Ale my sme na všetky obete, ktoré nám vybojovali slobodu nezabudli!

Deň obetí Dukly ako októbrový pamätný deň bol dôvodom, aby si žiaci druhého stupňa pripomenuli udalosti nielen Karpatsko-duklianskej operácie, ale aj všetky súvisiace skutočnosti s príčinami, priebehom aj ukončením 2. svetovej vojny. Niektorí žiaci využili oprášené vedomosti, niektorí žiaci získali nové vedomosti a tie pretavili do tematickej krížovky.

 

„Vážte si slobodu,

sloboda je drahá,

nás životy stála!“

PaedDr. Jana Radová, PhDr. Dominika Panáková, RNDr. Marcela Fedorová