iBobor

Aj v tomto netradičnom školskom roku sa naša škola aktívne zúčastnila online súťaže iBobor. Vybraní žiaci z 3. a 4. ročníka absolvovali súťaž počas vyučovania, žiaci druhého stupňa sa pripájali z domu. Všetci zúčastnení žiaci si v stanovenom časovom termíne poriadne ponamáhali svoje hlávky. Vynaložená námaha ale stála za to! Po odoslaní riešení sa súťažiaci tešili zo skvelých výsledkov.
Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže iBobor zúčastnili, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!