Oznam

Na základe rozhodnutia ÚVZ SR a MŠ SR od 11.1.2021 aj žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Po následnom testovaní rodičov žiakov 1. stupňa budú môcť žiaci nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania od 18.1.2021.

Žiaci druhého stupňa od 11.1.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Pôvodné plánované testovanie žiakov druhého stupňa a jedného z rodičov sa posúva o dva týždne. Po testovaní je predpokladaný návrat žiakov druhého stupňa na prezenčné vzdelávanie 25.1.2021.