Povesťové talenty

Dňa 16. 4. 2021 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v recitácii povestí „Šaliansky Maťko“ v kategórii 2. a 3. ročník.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotila porota v zložení Mgr. Vancáková,  PaedDr. Radová a Mgr. Demčáková. Porota konštatovala, že tohtoročného kola ŠM sa zúčastnili talentované deti, ktoré svojím prednesom navodili príjemnú atmosféru. Vyvrcholením súťaže bolo vyhodnotenie a ocenenie víťazov.

1. miesto: Emma Mulbauerová (3. c)

2. miesto: Adriána Kozáková (3. b)

3. miesto: Sofia Labonová (3. a)

3. miesto: Matúš Dargaj (3. b)

Všetkým recitátorom ďakujeme, umiestneným gratulujeme a víťazke, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole držíme palce.

Mgr.Demčáková