Rastliny má v malíčku

Srdečne blahoželáme Kataríne Bačovej, žiačke IX.A triedy, ktorá získala 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórie E v časti Botanika. V tomto roku bola olympiáda zameraná na poznávanie 50 druhov rastlín predpísaného zoznamu zo spoločenstva polí, lúk a pastvín. Úlohou žiaka bolo určiť rastlinu podľa obrázku (slovenský a vedecký názov) a preukázať svoje poznatky o týchto rastlinách v testovacích úlohách. Držíme palce v ďalšom kole súťaže.