Pamätný deň – 1. máj

Po návrate žiakov druhého stupňa naša škola ožila. Svoju energiu využili žiaci aj na ručnú prácu,
ktorou sa dnes prezentovali. Pri spomienke na 1. máj si žiaci pripomenuli význam a potrebu práce.