Víťazné ťaženie šiestich slečien

Táto správa bude najdlhšia v histórii rekapitulácie umiestnenia žiakov ZŠ Juh na súťaži Hviezdoslavov Kubín. Kusisko miesta totiž zaberú mená a priečky dievčat, ktoré žali ocenenia. Radosť to bola ohromná. O to viac, že príprava detí bola v podmienkach dištančného vzdelávania veľmi sťažená a komplikovaná. Obe strany – žiačky i učiteľky – to však zvládli bravúrne. Od výberu textov až po stupne víťazov.

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 5. mája 2021 teda dopadlo pre reprezentantky ZŠ Juh nasledovne: prvé miesta a súčasne postup do krajského kola si vybojovali Daniela Dančová, IX. A (III. kategória – próza), Nina Mulíková, VII. A (III. kategória – poézia) a Lenka Pšeničňaková, V. B (II. kategória – próza), druhé miesto získala svojím prednesom poézie v II. kategórii Barbora Hricová, VI. A, tretie miesto patrí v I. kategórii prózy Emme Mülbauerovej z III. CEdita Fedorová z II. A získala od poroty za svoj výkon čestné uznanie.

Práca s talentovanými žiakmi v rôznych smeroch má v ZŠ Juh svoju štandardne kvalitnú úroveň a nových šikovných detí neustále pribúda. Svedčí to o živnej pôde, ktorú mladým nadšencom škola poskytuje aj pre záujmové činnosti, v ktorých sa tak môžu ideálne rozvíjať.

Našim šiestim skvelým slečnám srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu! V krajskom kole budeme trom z nich silno držať palce.

-ana-