Veselé kamene alebo “Cheerful Stones”

Poznáte Veselé kamene? Žiaci našej školy áno. Ide o kreatívnu zábavu detí, ktorá prišla zo zahraničia na Slovensko a rozšírila sa najmä počas lockdownu. Cieľom tejto veselej aktivity je namaľovať obrázok na kameň a niekde ho ukryť pre jeho náhodného nálezcu a tým ho potešiť.

Myšlienka pozitívneho odkazu pre radosť neobišla ani naše záverečné vyučovanie v školskom roku 2020/2021. So žiakmi 8. A sme na poslednej vyučovacej hodine maľovali kamene a vpisovali na ne citáty a myšlienky v angličtine. Týmto sme chceli zavŕšiť naše vzdelávanie v tomto ročníku, ktoré bolo prevažne dištančného charakteru. Odčlenenie od kolektívu, sociálneho kontaktu i osobnostná skúška väčšej samostatnosti či zodpovednosti sa tak stali našou novou realitou. Tú nám pomáhalo zvládnuť povzbudenie či potešenie od najbližších. Bolo to ťahačom k návratu do bežného života.

A tak sme sa so žiakmi rozhodli po tejto životnej skúške a skrz naše vedomosti z anglického jazyka zanechať na kameňoch naše morálne posolstvo, ktorému nás naučila práve dištančná výučba.