Slávnostný koniec školského roka

Koniec školského roka na Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou bol naozaj slávnostný a zároveň veľmi symbolický. V priestoroch átria sa vystriedali dve generácie žiakov. Prváci, ktorí sú najmladší žiaci školy a žiaci deviateho ročníka, ktorí sa stávajú absolventami školy za školský rok 2020/2021. Pre žiakov 1. ročníka to bol výnimočný deň, pretože ich prišiel pozdraviť pán primátor Ing. Ján Ragan a vedúca oddelenia školstva RNDr. Valéria Novikmecová. Pán primátor neprišiel s prázdnymi rukami a každému žiakovi odovzdal symbolický darček so sladkosťou. Žiaci si ho uctili pekným programom, v ktorom zisťovali čo robí primátor mesta, ako sa volá a čo všetko robí. Vyskúšali ho z vedomostí o rozprávkach, kde náš pán primátor obstál na jednotku. Zaujali aj svojimi vyčítankami, riekankami a piesňou. Pán primátor s pani vedúcou oddelenia školstva pri tejto príležitosti pokrstil minikroniku školy, ktorá bola spracovaná pri príležitosti 45.výročia školy.
Našich prváčikov vystriedali na rozlúčke so školou naši deviataci, ktorí mali pripravený krátky program, v ktorom odkryli svoj pohľad na život školy a na prežitých deväť rokov v školských laviciach. So školou sa rozlúčili spevom a veselosťou.
 Všetkým žiakom školy želáme krásne prázdniny plné slnka a zážitkov.