Zoznam pomôcok pre jednotlivé ročníky

Zoznam pomôcok pre 1. ročník

Peračník – 2 ceruzky č.2,  atramentové pero 2 ks,  strúhadlo,  guma,  farbičky

Dosky na zošity – podpísané a obalené zošity :

č. 511 – 5 ks (môže byť s pomocnými linajkami)

č. 513 –3 ks

č. 510 – 1 ks

č. 420 – 1 ks

Na výtvarnú výchovu – náčrtník,  sada farebných papierov,  výkresy A4 – 20 kusov,  výkresy A3 – 15

kusov,  vodové farby,  plastová nádoba na vodu,  plochý štetec č. 5 a č.10,   voskovky,  nožnice bez

hrotu,  tyčinkové lepidlo 2 ks,  plastelína

Na telesnú výchovu –  tričko,  tepláková súprava,  tenisky + látkové vrecko

Hygienické potreby – toaletný papier,  papierové vreckovky

Prezuvky                                                                           

Všetky veci je vhodné podpísať.

 

Zoznam pomôcok pre 2. ročník

Hygienické potreby: papierové vreckovky, toaletný papier

V peračníku:  atramentové pero 2 ks, ceruza 2 ks, strúhadlo s nádobkou, guma, pravítko, farbičky

Pomôcky na výtvarnú výchovu:

nožnice, tyčinkové lepidlo 2 ks,  voskovky, plastelína, vodové farby, temperové farby, fixky,

štetce – plochý č. 5 a 10, plastová nádoba na vodu, handrička

vo veľkej igelitke s ušami: náčrtník, farebné papiere, výkresy malé A4 – 20 ks

Zošity:   č. 512  – 10 ks

č. 513 – 15 ks

č. 520 – 1ks

č. 624 – 2 ks (slovníček)

č. 420 – 1 ks

Pomôcky na telesnú výchovu: vrecúško, tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky

 

Zoznam pomôcok pre 3. ročník

Hygienické potreby: papierové vreckovky – celý balík, toaletný papier

V peračníku:  pero 2 ks + farebné, ceruza 2 ks, strúhadlo s nádobkou, guma, pravítko, farbičky

Pomôcky na výtvarnú výchovu:

nožnice, lepidlo tyčinkové 2 ks,  voskovky, plastelína, vodové farby, temperové farby, štetce – plochý, guľatý, fixky, plastová nádoba na vodu, handrička

vo veľkej igelitke s ušami: náčrtník, farebné papiere, výkresy malé A4 – 10 ks

Zošity:  č. 523 – 15 ks

č. 513 – 5 ks

č. 520 – 1 ks

č. 624 – 2 ks (slovníček)

č. 5110 – 1 ks

č. 444 –  1 ks

Pomôcky na telesnú výchovu: vrecúško, tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky

 

Zoznam pomôcok pre 4. ročník

Hygienické potreby: papierové vreckovky, toaletný papier

V peračníku:  pero 2 ks + farebné, ceruza 2 ks, strúhadlo, guma, pravítko, farbičky, fixky, kružidlo

Pomôcky na výtvarnú výchovu:

nožnice, lep,  voskovky, plastelína, vodové farby, temperové farby, štetce – plochý, guľatý, tuš,

plastová nádoba na vodu, handrička

vo veľkej igelitke s ušami: náčrtník, farebné papiere, výkresy malé A4 – 20 ks,

výkresy veľké A3 – 15 ks

Zošity:  č. 513, (523) – 10 ks

č. 524 (544) – 10 ks

č. 520 – 2 ks

č. 624 – 2 ks (slovníček)

č. 5110 – 1 ks

č. 444 – 1 ks – na ANJ – môže byť aj z predchádzajúceho ročníka

Pomôcky na telesnú výchovu: vrecúško, tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky

 

Zoznam pomôcok pre 5. ročník

Zošity:

424 – 1 ks                                       Výkres A3 – 20 ks

520 – 1 ks                                       Výkres A4 – 20 ks

440 – 2 ks                                       nožnice, lepidlo

524 – 5 ks                                       štetce, fixky, farbičky, vodové farby

540 – 1 ks

544 – 3 ks

464 – 1 ks

444 – 1 ks

 

Zoznam pomôcok pre 6.ročník

Zošity:

424 – 1 ks                                Výkres A3 – 20 ks

520 – 1 ks                                Výkres A4 – 20 ks

440 – 2 ks                                nožnice, lepidlo

524 – 7 ks                                štetce, fixky, farbičky, vodové farby

540 – 2 ks

544 – 3 ks

464 – 1 ks

444 – 1 ks

 

Zoznam pomôcok pre 7.ročník

Zošity:

424 – 1 ks                                Výkres A3 – 20 ks

520 – 1 ks                                Výkres A4 – 20 ks

440 – 2 ks                                nožnice, lepidlo

524 – 7 ks                                štetce, fixky, farbičky, vodové farby

540 – 3 ks

644 – 1 ks

544 – 3 ks

464 – 1 ks

444 – 1 ks

 

Zoznam pomôcok pre 8. ročník

Zošity:

424 – 1 ks                    Výkres A3 – 20 ks

520 – 1 ks                    Výkres A4 – 20 ks

440 – 2 ks                    nožnice, lepidlo

524 – 7 ks                    štetce, fixky, farbičky, vodové farby

540 – 3 ks

544 – 3 ks

464 – 1 ks

444 – 1 ks

 

Zoznam pomôcok pre 9. ročník

Zošity:

424 – 1 ks                    Výkres A3 – 20 ks

520 – 1 ks                    Výkres A4 – 20 ks

440 – 1 ks                    nožnice, lepidlo

524 – 9 ks                    štetce, fixky, farbičky, vodové farby

540 – 3 ks

544 – 4 ks

464 – 1 ks

444 – 1 ks