Testovanie detí dňa 2. 9. 2021

Vážení rodičia,

Prejavili ste záujem o kloktací test Vášho dieťaťa, ktorý sa bude realizovať v škole. Žiak musí priniesť tlačivo ,, Formulár k vyšetreniu odberu a kloktací PCR test“podpísané zákonným zástupcom. Kloktanie prebehne dňa 2. 9. 2021 v priestoroch školy. Žiak nesmie pred kloktaním 2 hodiny:

  • jesť,
  • piť sladené a ani inak ochutené nápoje,
  • piť sirupy a iné lieky,
  • fajčiť,
  • žuvať žuvačku.

Testovanie prebehne kloktaním a daná vzorka bude odoslaná na vyšetrenie a následne do 72 hodín Vám, ako zákonnému zástupcovi príde sms s výsledkom testovania. V prípade pozitívneho výsledku ihneď kontaktujte svojho detského lekára a školu.

Tlačivo na stiahnutie:

Formulár k vyšetreniu odber a kloktací PCR test