Pokyny k nástupu do školy od 2. 9. 2021

Vážení rodičia,

po dvoch mesiacov letných prázdnin sa opäť otvárajú brány škôl.
Vzhľadom k tomu, že situácia ohľadom pandémie Covid 19 je stále aktuálna, na základe usmernení MŠ SR a ÚVZ SR, je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny:
  • vstup do školy pre rodičov je stále obmedzený,
  • 2. septembra budú môcť vstúpiť do budovy školy len rodičia žiakov 1. a 5. ročníka – novoprijatí,
  • žiaci vstupujú do školy cez jednotlivé vchody – 1. stupeň vchod č. 2 a 2.stupeň hlavný vchod,
  • do budovy školy vstupujú s rúškom na tvári, prejdú ranným filtrom – meranie teploty a dezinfekciou rúk,
  • prvý deň nástupu donesú podpísané tlačivo o bezpríznakovosti / príloha,
  • tlačivo o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vždy, ak žiak vynechá tri po sebe nasledujúce dni v škole, prípadne víkend + jeden pracovný deň,
  • po vstupe do školy, žiaci prichádzajú do triedy nezhromažďujú sa na hlavnej chodbe,
  • rodičia a žiaci 1. ročníka sa zhromaždia v átriu školy, kde bude aj slávnostné otvorenie školského roka od 8, 30 h. V prípade nepriaznivého počasia – školská jedáleň,
  • žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na školskom dvore.
Vzhľadom k tomu, že sa vedenie školy, ako aj celý pedagogický zbor snaží zaistiť bezpečné prostredie pre Vaše deti, na škole sa budú dodržiavať všetky rozhodnutia, usmernenia a vyhlášky dané MŠ SR, vládou a ÚVZ. Aj Vás žiadame, aby ste dodržiavali všetky opatrenia, akceptovali ich a v prípade ochorenia dieťaťa hneď informovali triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
Tlačivo na stiahnutie: