Obleč si cudzie jazyky

  1. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň sa naši žiaci pravidelne zapájajú do školských aktivít na hodinách anglického, nemeckého i ruského jazyka, keď si pripomíname dôležitosť poznania cudzej reči.

V školskom roku 2021/2022 na tento deň pripadá 20. výročie vzniku oslavy európskych jazykov, a preto sme si v našej škole spravili celý týždeň jazykových aktivít. Žiaci tak mali možnosť okúsiť jazyk, ktorý sa učia, z iného uhla ako zvyčajne. Pri príležitosti tohto jubilea sme začali celoškolskou výzvou Obleč si cudzie jazyky.

Vo vybraný deň žiaci prišli do školy oblečení v tričkách, ktoré mali obsahovať cudzojazyčný text. Naše triedy sa tak v tento deň vizuálne zaplnili slovami, frázami či citátmi, ktoré nám vniesli zaujímavé postrehy a zamyslenie sa nad tým, aké myšlienky nosíme na našom oblečení.

Teší nás, ako veľmi našich žiakov zaujala táto výzva, a týmto im chceme poďakovať za 74 % účasť v rámci celej školy. Gratulujeme víťazným triedam I. A, V. D a IX. A, ktoré sa zapojili so 100 % účasťou. Zároveň chválime kreativitu dvoch sestier, ktoré si tričká s textami vyrobili vlastnoručne.