Kraj priniesol tretiu priečku

Krajské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín prinieslo
farbám našej školy ďalší úspech. Konalo sa v oneskorenom náhradnom termíne za uplynulý
školský rok a malo podobu hodnotenia zaslaných nahrávok jednotlivých súťažných
prednesov odbornou porotou v Prešove. V tradične silnej konkurencii sa podarilo dnes už
bývalej žiačke IX. A Daniele Dančovej získať svojím charizmatickým podaním príbehu tretie
miesto. Samozrejme blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a Daniele prajeme ešte veľa
podobných úspechov i na strednej škole!