Vesmír

Nahliadnite trochu do našej školy, do triedy IV. C a pokochajte sa úžasnými projektami na tému Vesmír. Veľká vďaka patrí nielen žiakom a ich krásnej a niekedy až odbornej prezentácii projektov, ale  aj rodičom ochotným spolupracovať so školou.