Svetový deň dobrosrdečnosti

Dňa 13. 11 si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure v roku 2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva, k vytvoreniu lepšieho sveta. Aj žiaci 1. stupňa sa inšpirovali dobrom a spolu s triednym učiteľkami vytvorili krásne koláže plné dobrých skutkov. Porozprávali sa o význame tohto dňa, prečo je dôležité sa k sebe správať úctivo, ohľaduplne a s rešpektom.

…. aj maličkosti nás robia šťastnými.