Úspešný v GalaxyCodr

GalaxyCodr a Kaufland spojili svoje sily a začiatkom školského roka spustili najväčšiu vzdelávaciu
súťaž v histórii Slovenska. A naši žiaci nezaháľali! Oprášili si princípy programovania
z predchádzajúceho ročníka tejto súťaže a pustili sa do interaktívnej vzdelávacej hry. Intenzívne
namáhanie mozgových závitov sa oplatilo nášmu deviatakovi Simonovi Titkovi, ktorý získal v tejto
celoslovenskej súťaži úžasné prvé miesto. Výherný notebook tak môže využiť na ďalšie rozvíjanie
algoritmického myslenia.

Blahoželáme!