Lúskali sme príbehy a odkrývali tajomstvá sveta

Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ Juh zapli mozgové závity, pridali trochu fantázie a ukázali svoju šikovnosť. Zapojili sa do súťaže Čitateľský oriešok 8 a zažili tak dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami. V úlohách si žiaci precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.

Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti museli zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného. Výsledkom je 61 zaslaných prác.

Veríme, že niektoré práce budú vybrané odbornou komisiou do ďalšieho kola.