POSLALI SME HLAVNE SRDIEČKA…

Znovu sa balili doma i v triedach škatuľky lásky a šťastia pre seniorov. Znovu sa myslelo na ich samotu a odlúčenosť. Znovu sa však do každého darčeka vkladalo najmä srdiečko a nádej, že aj veci môžu rozprávať: o tom, že na starkých myslíme, že im rozumieme, Čítať viac

Chrípkové prázdniny – predlžujeme

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31. 10. 2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T predlžuje chrípkové prázdniny do 22. 12., kde následne žiaci prechádzajú na vianočné prázdniny Čítať viac

Štedrovečerný stôl

Štedrý večer sa nezadržateľne blíži. A s ním aj prípravy na štedrovečerný stôl. Kapustnicu či opekance vieme pripraviť mnohí. Ale vieme, ako sa pripravujú oplátky z nášho sviatočného stola?

Lomihlav

V piatok 9. 12. sa v Košiciach uskutočnil 21. ročník matematickej súťaže Lomihlav. Súťažili štvorčlenné družstvá žiakov 7. až 9. ročníka. Naše družstvo zložené zo žiakov siedmeho ročníka Olívia Kovaľová, Ján Hardoň, Juraj Pastirčák, Damián Fedor vyriešilo 15 úloh, 2 Čítať viac

Chrípkové prázdniny

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T prerušuje vyučovanie a vyhlasuje chrípkové prázdniny od 13. 12. 2022 do 19. 12. 2022, z Čítať viac

Hračky

Vianoce sa spájajú so slovami ŠTEDROSŤ A RADOSŤ. Štedrosť toho, kto obdaruje a radosť obdarovaného. Buďme teda štedrí a obdarujme deti spoločne stráveným časom, ktorý na ich tvárach vyčarí úsmev. Spojme príjemné s užitočným.

Pytagoriáda

Dňa 7.12.2022 (v stredu) sa žiaci 3. až 5. ročníka zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Tretiaci a štvrtáci ju absolvovali v školskej jedálni a piataci v IKT učebniach. Dúfajme, že všetci tam odovzdali maximum a budú úspešní. Postupujúcim už Čítať viac

Mendeliáda IV. ročník

„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“ je motto  štvrtého ročníka okresného kola chemickej súťaže – Mendeliáda. Podujatie zorganizoval kabinet chémie. Súťaže sa zúčastnilo 8  základných škôl okresu Vranov nad Topľou. Každú školu reprezentoval žiak siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, spolu 24 Čítať viac