Aktívny anglický týždeň s britskými lektormi

Po dvojročnej prestávke si v máji mohli žiaci našej školy opäť posilniť svoje jazykové zručnosti týmto
unikátnym spôsobom. Pre veľký záujem sme pozvali dvoch lektorov z agentúry Sidas. Každá minúta
bola využitá na maximum: práca v skupinách, diskusie, tvorba projektov, scénok… Vzniklo veľa
humorných situácií plánovaných aj spontánnych. A takto si žiaci, bez toho, aby si to uvedomovali,
zlepšovali výslovnosť a prízvuk, rozširovali slovnú zásobu. Učili sa počúvať a aj porozumieť. Nesmelí sa
osmelili a tí smelší si vybrúsili jazyk. Určite vám všetci účastníci potvrdia, že to bol užitočne i zábavne
strávený čas a už teraz sa tešia na ďalší Active English Week.
-aj-