Záložka do knihy spája školy

Rok sa s rokom strieda a ako je na našej škole zvykom, znovu sme sa zapojili už do 13. ročníka česko –
slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento projekt vyhlásil Národný inštitút
vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca
školských knižníc 2022.
Našou partnerskou školou bola Základní škola Kunratice, Praha 4, v Českej republike. Naši žiaci
vytvárali záložky na tému. Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Výroba záložiek prebiehala
na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry. Do projektu sa zapojili žiaci 1. – 6.
ročníka.
Pridelenej škole sme poslali 300 záložiek, ale aj priateľský list od žiakov štvrtého ročníka a propagačný
materiál o našej škole.
Veríme, že žiakov v Českej republike naše záložky potešia a urobia im radosť.