Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa 3. a 4. apríla 2023 od 15.00 hod. Pred zápisom dieťaťa môžete vyplniť elektronickú prihlášku. Elektronická prihláška: https://zsjuhvvsk.edupage.org/register/ Viac info: https://zsjuhvv.sk/zapis-do-1-rocnika/