Sedemnásty patril zelenej

…aspoň teda na hodinách anglického jazyka. V rámci výučby kultúry anglicky hovoriacich krajín sme si 17. marca pripomenuli pôvodne írsky sviatok – Deň sv. Patrika. Okrem toho, že sa žiaci v tento deň obliekli do zelenej farby, bola pre nich Čítať viac

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Dňa 24. 3. 2023 pripravila naša škola tak ako každý rok športový deň pre predškolákov z mestských materských škôl. Tohtoročný športový deň sa niesol v znamení rozprávky O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Ako všetci vieme, Snehulienka musela pred zlou kráľovnou Čítať viac

Svetový deň vody

Voda je všade okolo nás,je v každom živom organizme. Berieme ju ako samozrejmosť, ale je to vzácny prírodný zdroj, ktorý treba chrániť. Jej nezastupiteľné miesto v kolobehu nášho života si pripomíname každoročne 22.marca. Tohtoročnou témou je „Urýchlená zmena“. Je zameraná Čítať viac

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov by sme vám, my rodičia a vaši žiaci chceli poďakovať za vašu rozmanitú prácu, oduševnenie a chuť neustále na sebe pracovať, učiť sa a odovzdávať našim ratolestiam nové poznatky a vedomosti. Ste pre nás vzorom, nositeľom hodnôt, autoritou, ste pre nás Čítať viac

O LENIVEJ KOZE A POSLEDNÉ ŽELANIE

Po niekoľkoročnej prestávke sme si konečne dopriali umelecký zážitok. Divadelné centrum z Martina nám 23. 3. 2023 prišlo zahrať hneď dve predstavenia, ktoré boli koncipované ako učebná pomôcka. Pre mladších žiakov anglicko-slovenskú rozprávku s veselými pesničkami LAZY GOAT o lenivej Čítať viac

HK 1. kategória

16. 3. 2023 sa na našej škole konal 69. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii sa zúčastnilo 27 súťažiacich. V prednese poézie získala 1. miesto: Juliana Žoncová, 2. miesto: Boris Lipkoš, 3. miesto: Nela Hanudeľová. V prednese prózy získala Čítať viac

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa 3. a 4. apríla 2023 od 15.00 hod. Pred zápisom dieťaťa môžete vyplniť elektronickú prihlášku. Elektronická prihláška: https://zsjuhvvsk.edupage.org/register/ Viac info: https://zsjuhvv.sk/zapis-do-1-rocnika/

Pasovanie prvákov

Čitateľ je človek, ktorý pravidelne číta. Číta pre zábavu, potešenie alebo poučenie. Veríme, že túto poučku do bodky naplnia naši prváci. Dnešným dňom sa stali ozajstnými čitateľmi Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Za čitateľov ich svojím žezlom pasoval „kráľ Čítať viac