Inteligentný dom 🏠

Etwinningová výzva pre tento školský rok je vytvoriť maketu inteligentného domu. Zapojíme 3D tlač, microbity, kartón a šikovné ruky. Spestrením projektu budú sprievodné aktivity ako zimná softvérová a hardvérová pohľadnica. https://zsjuhvv.sk/smart-house/

Greenfluencerky

Naše žiačky myslia eko. Spojili sa, aby seba aj svoje okolie zmenili, a tak mohli  zachrániť, darovať, ovplyvniť viac životov. Melánia Mardzinová, Ha Long Ha, Adela Baranová, Lenka Pšeničňaková, Dominika Diľová a Sára Vyšňovská z 8. B sa vydávajú na trojmesačnú projektovú Čítať viac

Korešpondenčný matematický seminár

Máme za sebou zimný semester korešpondenčného seminára Malynár a Matik. Dvanásť náročných úloh v česko-slovenskej konkurencii vynikajúco zvládol Patrik Novotný z 5. C. Za tri úlohy získal Patrik plný počet bodov, čo chcelo poriadny kus matematického „kumštu“. Všetci zúčastnení sa môžu v druhom polroku tešiť na Čítať viac

Rozlúskni to!

Naši deviataci to rozlúskli! Barbora Hricová, Michaela Popaďáková, Michael Jančišin a Jozef Veliký z 9. A našli spôsob ako zlepšiť zážitok z nakupovania. Vďaka spolupráci s DM drogerie objavili viaceré možnosti. Aké? Pozri video a uvidíš! https://youtu.be/HDLCe0zIFoc

Čarovné Vianoce 🎄✨

Vo Vianočnom programe v Hornozemplínskej knižnici zazneli krásne koliedy v rusínskom, zemplínskom nárečí a ľúbozvučnej slovenčine. Hudobný workshop s Katkou Gáčovou a Pavlom Kaľuhom vytvoril úžasnú atmosféru. Ďakujeme za pozvanie a nezabudnuteľný umelecký zážitok! #Vianoce #Kultúra #Umenie

Bádateľský Mikuláš

Naši žiaci včera nielen rozdávali úsmevy a dostávali v škole mikulášske darčeky, ale zavítali aj na pracovisko okresného archívu vo Vranove nad Topľou. Pani Mgr. Miroslava Petríková svojím príhovorom priblížila činnosť archívu, prácu jeho zamestnancov a previedla žiakov aj zaujímavými miestami archívu – Čítať viac

Prvé miesta sú naše!!!

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 1. decembra 2023 vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu. Súčasťou vyhodnotenia bol aj odborný seminár s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD., ktorý spomedzi 111 odovzdaných prác ocenil tú najkvalitnejšiu Čítať viac

Vydarená akcia! 🎅☃️🌲

Náš mikulášsky punč pripravený s láskou na spríjemnenie dnešného dňa splnil svoj účel. Všetko sa vypilo , čo nás, samozrejme, nesmierne teší. Ďakujem všetkým učiteľom a najmä žiakom za trpezlivé „vyčkávanie“ v rade a chvályhodné slová. Predpokladáme, že mnohým punč Čítať viac