MinecraftCup 2023 🥉

Žiaci 7.B sa zúčastnili olympiády MinecraftCup 2023. Chlapci so svojou prácou na tému Academia Istropolitana vytvorili edukačný svet a tým vybojovali 3. miesto 🥉 na celoslovenskej súťaži. Damiánovi a Jurajovi srdečne gratulujeme! 👏