Šikovné prvostupňové „jazykárky“

Naše veľmi snaživé štvrtáčky, Júlia Sotáková a Edita Fedorová, sa zúčastnili jazykovo-prírodovednej súťaže Jazykový kvet – Lupienok 2023. Vytvorili herbár, v ktorom preukázali nielen svoje vynikajúce jazykové vedomosti, ale museli ich prepojiť aj s vedomosťami z prírodovedy, literatúry a výtvarnou Čítať viac

Talenty

Máme 3 víťazky v súťaži Talenty, ktoré sa umiestnili v Zlatom pásme v ľudovom speve: Lenka Pšeničňáková – 5. B Diana Trebuňáková – 8. A Katarína Feničinová – 9. A Nadaným speváčkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa krásnych piesní v Čítať viac

Biblia očami detí

Naša žiačka 5. ročníka Dianka Dančová sa v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže ,, BIBLIA OČAMI DETÍ“ umiestnila na krásnom 2. mieste. Vo svojej výtvarnej práci nádherne, verne a výstižne znázornila biblický príbeh z knihy JOZUE „Záchrana vyzvedačov“. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme Čítať viac