Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola zapojila do medzinárodnej ekonomickej olympiády organizovanou Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz. Žiaci zapojení do programu Viac ako peniaze si počas 40 minút otestovali svoje vedomosti z oblastí ekonómie a financií. Rýchla spätná väzba po ukončení testu ukázala aj 𝐮́𝐬𝐩𝐞𝐬̌𝐧𝐨𝐬𝐭̌ 𝐯𝐲𝐬̌𝐞 𝟗𝟎 %. Čo je úžasný výsledok!