Naši odborníci 👩‍⚕️👨‍⚕️

Pre žiakov deviateho ročníka sa aj tento rok v piatok 24. 5. 2024 uskutočnila beseda s odbornými lekármi spojená s prezentáciou a obrázkovou prílohou.
Gynekologička MUDr. Lenka Pšeničňaková s dievčatami rozprávala o význame gynekologickej preventívnej prehliadky, možných ženských ochoreniach, rizikách predčasných partnerských vzťahov a pod.
Urológ MUDr. Cyril Fedor chlapcom priblížil dôležité a zaujímavé poznatky týkajúce sa rizík dospievania a zdravotných problémov u chlapcov v tomto veku.
Besedy boli veľmi bohaté na informácie a veríme, že splnili svoje poslanie. Odborným lekárom za ochotu a spoluprácu ďakujeme.