Vianoce očami detí

Vianoce

Nech posolstvo tejto tajomnej vianočnej noci, posolstvo pokoja a lásky naplní Váš život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkých dňoch nového roka!  Viete milí žiaci, aký je to vinš?

Určite ste to všetci uhádli na prvýkrát. Áno správne, je to vianočný a novoročný vinš.

A práve takéto a podobné vinše budú znieť v najbližšie dni, pretože sa blíži jeden z Vašich najobľúbenejších sviatkov roka a to sú Vianoce. Vianoce sú sviatkom radosti a pokoja v kruhu našich najbližších.

Ako vidia Vianoce a ich posolstvo žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu na našej škole? Ich fantáziu sme nechali preniesť na papier a výsledkom sú ich prekrásne práce. Tieto čarovné vianočné príbehy na Vás čakajú na nástenke našej školy, takže čo dodať, snáď ešte jeden pekný vianočný vinš na záver.

Oheň v krbe ticho praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detský smiech. Už sa stromček ligoce, želám krásne Vianoce!

VMR, NV