Vyhliadková plavba – Domaša

Hoci sa školský rok ešte len rozbieha, žiaci VI. A a VI. B už majú nevšedný zážitok. V piatok 13. 9. sa
zúčastnili exkurzie z regionálnej geografie. O desiatej hodine začali vyhliadkovú plavbu po Domaši.
Presne osemdesiat minút strávili na lodi Bohemia, na ktorej si mohli vypočuť nielen celú históriu
našej vodnej nádrže, ale aj autentické dobové nahrávky a piesne o Domaši. Svoje vedomosti a zážitky
si utriedia na hodinách regionálnej geografie.

Mgr. Jana Džuková, Ing. Mária Babjaková, RNDr. Marcela Fedorová