Mesiac úcty k starším

“Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.” Toľko jedna ľudová múdrosť.

Stalo sa peknou tradíciou, že na oslave Mesiaca úcty k starším sa stretávajú naše deti so staršími občanmi mesta. Pri tejto príležitosti pre nich tentoraz žiaci pripravili vystúpenie v podobe kytice pekných slov, tanca a ľudovej piesne pre milé rozptýlenie a potešenie v reštaurácii OÁZA.

Pre dôchodcov vystúpili deti 8. oddelenia ŠKD (III. A). Deti, ktoré svojím vystúpením potešili dôchodcov, dostali obrovský potlesk, poďakovanie a aj sladkú odmenu.

-jb-