WORKSHOP IT Akadémie

Vo štvrtok 10. 10. 2019 popoludní sa vo vestibule našej základnej školy uskutočnil workshop IT Akadémie. Prírodovedné predmety fyzika, chémia, biológia a informatika predstavili pomôcky, ktoré naša škola získala vďaka podpore národného projektu. Vybraní žiaci si vyskúšali rolu učiteľov a Čítať viac