Celá škola v pohybe

Deň 10. október je vo svete známy ako Svetový deň duševného zdravia. A práve tento deň bol na našej škole menej stresujúci. Už od rána si pedagógovia našej školy mohli popíjať z čajov liečivých a lahodných byliniek a aby toho stresu bolo skutočne minimálne, neskúšalo sa, nepísali sa žiadne písomné práce a ani sa neodpovedalo. A keďže naša škola je športová, tento deň sme si ináč ako pohybom v boji proti stresu ani nevedeli predstaviť.

Počas veľkej prestávky sa náš školský dvor zaplnil  žiakmi, ktorí s neskutočným nasadením a húževnatosťou cvičili podľa hudby. Boli by pokračovali ďalej, keby ich zvonček neupozornil na koniec prestávky.

Je veľkou škodou, že takýchto dní je málo. Stres na nás číha na každom kroku a stretávame sa s ním denne. Je teda na nás, ako sa s ním vysporiadame, aby sme mohli viesť plnohodnotný a harmonický život.

– VMR-