WORKSHOP IT Akadémie

Vo štvrtok 10. 10. 2019 popoludní sa vo vestibule našej základnej školy uskutočnil workshop IT Akadémie. Prírodovedné predmety fyzika, chémia, biológia a informatika predstavili pomôcky, ktoré naša škola získala vďaka podpore národného projektu. Vybraní žiaci si vyskúšali rolu učiteľov a jednotlivé pomôcky predstavili nielen okolo prechádzajúcim žiakom, ale aj rodičom, ktorí prichádzali na ZRPŠ. Rodičia si mohli prezrieť aj výstavu výrobkov, ktoré ich šikovné deti vytvorili na predmete technika. Odliatky sviec či stromčeky šťastia boli dôkazom manuálnej zručnosti našich žiakov.

-mf-