Plavecký výcvik III.A

V týždni od 4. do 8. 11. 2019 sa 18 žiakov III. A triedy (s inštruktormi Mgr. Milanom Fuňákom a Janou Bednárovou) zúčastnili plaveckého kurzu s nasledovnými výsledkami:
– všetci účastníci kurzu zvládli základné plavecké zručnosti
– v záverečných plaveckých pretekoch obsadili
           3. miesto – Nina VARŠOVÁ        (24,61s)
           2. miesto – Simona KONEČNÁ  (22,10s)
           1. miesto – Nella OLEJNÍKOVÁ  (18,73s)
– najvýraznejší pokrok v osvojovaní si plaveckých zručností zaznamenal Jakub JUNÁK
– diplom za najkrajší plavecký štýl  získala Nella OLEJNÍKOVÁ