Olympiáda zo SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

TENTO ROK NAJLEPŠÍ DZURJANIN

Aj tento rok školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry otestovalo pravopisné, štylistické a rétorické schopnosti a zručnosti žiakov deviateho a ôsmeho ročníka s cieľom vybrať najlepšieho reprezentanta do súboja v okresnom meradle. Najvyšší súčet bodov za všetky tri disciplíny dosiahol žiak IX. B Filip Dzurjanin, čím si vyslúžil nomináciu do okresného kola 27. novembra t. r. Druhý najvyšší počet bodov dosiahlo niekoľko žiakov, ale podľa úspešnosti v teste môžu byť zoradení takto: Tomáš Onufer (VIII. C), Daniela Dančová (VIII. A) Zuzana Konkoľová (IX. B). O tretie miesto sa delia Sara Titková (VIII. C) Lívia Bajcurová (IX. B). V každom prípade treba vysloviť poďakovanie všetkým 26 žiakom, ktorí sa popasovali s náročnými úlohami. Filipovi prajeme veľa šťastia v ďalšom kole olympiády a dúfame, že aj on bude pokračovať v niekoľkoročnom úspešnom ťažení našich žiakov.

-ana-