Olympiáda zo SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry TENTO ROK NAJLEPŠÍ DZURJANIN Aj tento rok školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry otestovalo pravopisné, štylistické a rétorické schopnosti a zručnosti žiakov deviateho a ôsmeho ročníka s cieľom vybrať najlepšieho reprezentanta do súboja v okresnom meradle. Najvyšší súčet bodov Čítať viac

Plavecký výcvik III.A

V týždni od 4. do 8. 11. 2019 sa 18 žiakov III. A triedy (s inštruktormi Mgr. Milanom Fuňákom a Janou Bednárovou) zúčastnili plaveckého kurzu s nasledovnými výsledkami: – všetci účastníci kurzu zvládli základné plavecké zručnosti – v záverečných plaveckých Čítať viac

IT Show

V piatok 8. 11. 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili IT Show v Košiciach. Títo nadšenci informatiky a IT technológií, ktorí buď aktívne pracujú na krúžkoch Mladý programátor, IT programátor a Som ONLINE, alebo venovali svoj čas a energiu Čítať viac

Testovanie 5

Dňa 20. 11. 2019 sa uskutoční testovanie žiakov piateho ročníka. Prvý stupeň 1 – 4 sa vyučuje podľa rozvrhu a druhý stupeň 6 – 9 má riaditeľské voľno.