Lomihlav 2019

V piatok 29. 11. 2019 sa na košickom gymnáziu (Gymnázium, Alejová 1)  uskutočnil už 19. ročník matematickej súťaže družstiev – Lomihlav. Súťaž pozostávala z riešenia matematických úloh vo forme hádaniek a hlavolamov s cieľom úspešne vypočítať vo vymedzenom čase (99 minút) Čítať viac

Zumba s Jankou

Zumbatomic je zumba pre deti, ktorá je výborná ako prevencia obezity. Dňa 26. 11. 2019 sa v našej telocvični takáto zumba uskutočnila. Cvičili malí aj veľkí žiaci. Deti prirodzene rady tancujú a je to nadprirodzenejšia cesta, ako ich zapojiť do Čítať viac

Mendeliáda 2

„Periodická sústava prvkov nie je podstatná. Je iba grafickým znázornením toho, čo naozaj podstatné je a to je periodický zákon.“ (Jozef Šima, profesor Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU) Na našej škole, ZŠ, Juh 1054, vo Vranove n.T., sa 27. 11. Čítať viac

SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV

Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY,  sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa Čítať viac

Olympiáda zo SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry TENTO ROK NAJLEPŠÍ DZURJANIN Aj tento rok školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry otestovalo pravopisné, štylistické a rétorické schopnosti a zručnosti žiakov deviateho a ôsmeho ročníka s cieľom vybrať najlepšieho reprezentanta do súboja v okresnom meradle. Najvyšší súčet bodov Čítať viac

Plavecký výcvik III.A

V týždni od 4. do 8. 11. 2019 sa 18 žiakov III. A triedy (s inštruktormi Mgr. Milanom Fuňákom a Janou Bednárovou) zúčastnili plaveckého kurzu s nasledovnými výsledkami: – všetci účastníci kurzu zvládli základné plavecké zručnosti – v záverečných plaveckých Čítať viac

IT Show

V piatok 8. 11. 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili IT Show v Košiciach. Títo nadšenci informatiky a IT technológií, ktorí buď aktívne pracujú na krúžkoch Mladý programátor, IT programátor a Som ONLINE, alebo venovali svoj čas a energiu Čítať viac

Testovanie 5

Dňa 20. 11. 2019 sa uskutoční testovanie žiakov piateho ročníka. Prvý stupeň 1 – 4 sa vyučuje podľa rozvrhu a druhý stupeň 6 – 9 má riaditeľské voľno.